Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen respecteert de privacy van haar opdrachtgevers. Daarom gaat ASV Oost-Europa Vertalingen zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Lees daarom welke gegevens we verwerken, waarvoor we ze gebruiken en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • websiteadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van vertalingen wordt de inhoud van de door u aangeleverde teksten en documenten (met eventuele gevoelige persoonsgegevens) opgeslagen, vertaald en op een veilige manier bewaard.

Doel van en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • aflevering van diensten;
 • garanderen van consistentie van vertalingen;
 • correspondentie met de opdrachtgever;
 • afhandeling van eventuele klachten en controles van toezichthoudende organisaties.
  Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen verwerkt ook persoonsgegevens indien zij daar wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle doelen geldt een bewaartermijn van maximaal zeven jaar, nl. de bewaartermijn die door de Belastingdienst aan ondernemers verplicht is gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan derden doorverkocht. Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

ASV Oost-Europa Vertalingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASV Oost-Europa Vertalingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vertaalbureau ASV Oost-Europa Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn tevens gebonden aan geheimhoudingsbepalingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@asv-vertalingen.com.