Oost-Europese talen, welke talen zijn dat?

Dat zijn de talen van het voormalige Oostblok: Russisch, Russisch, Oekraïens, Pools, Tsjechisch, Bulgaars, Servisch, Kroatisch, Roemeens, Hongaars, Bosnisch, Lets, Litouws, Estisch. Bovendien bieden wij vertalingen van/naar het Armeens en Georgisch aan.

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer heb je die nodig?

Een beëdigde vertaling is een vertaling van meestal een officieel document waaraan de vertaler een beëdigingsverklaring toevoegt en die bekrachtigt met een stempel en handtekening. Een beëdigde vertaling is meestal nodig als het document (bijv. geboortebewijs, huwelijksakte, diploma) door een Nederlandse of buitenlandse overheidsinstelling (bijv. Burgerlijke Stand, rechtbank, IND) wordt gebruikt.

Per 1 januari 2009 is een nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers van kracht geworden, waarin strikte eizen worden gesteld aan het opleidingsniveau, vakmanschap en de voordurende nascholing van beëdigde vertalers.

Wat is de levertijd van een vertaling?

Dat hangt af van de omvang en de moeilijkheidsgraad. Als vuistregel kunt u voor teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad uitgaan van de volgende formule: aantal woorden gedeeld door 1500 woorden + 2 werkdagen = levertijd in werkdagen. De levertijd is echter sterk afhankelijk van de werkbezetting van de vertalers. Daarom adviseren we u altijd eerst telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Dan weet u precies waar u aan toe bent.

Wat betekenen de termen ‘doeltaal’ en ‘brontaal’?

De doeltaal is de taal waarnaar vertaald wordt en de brontaal is de taal van waaruit vertaald wordt. Dus als een Russisch geboortebewijs naar het Nederlands wordt vertaald, is het Russisch de brontaal en het Nederlands de doeltaal.

Wat is een legalisatie en wanneer heb ik die nodig?

Een legalisatie is een verklaring dat een handtekening (van bijv. een ambtenaar of een beëdigd vertaler) echt is. U heeft een legalisatie nodig als u een buitenlands document bij de Nederlandse autoriteiten (bijv. Burgerlijke Stand, rechtbank, IND enz.) inlevert of indien u een Nederlands document bij een buitenlandse autoriteit inlevert. Voor de meeste Oost-Europese landen kan de legalisatie d.m.v. een apostille gebeuren. De handtekening van een Nederlandse beëdigd vertaler hoeft alleen maar van een legalisatie of apostille te worden voorzien, als de vertaling buiten Nederland wordt gebruikt.

Wat is een apostille?

Een apostille is een verkorte vorm van legalisatie, waarin de rechtbank verklaart dat een handtekening van bijv. een ambtenaar of beëdigd vertaler echt is.

Waar kan ik een apostille halen?

Een apostille kan gehaald worden bij de rechtbank waar de handtekening van de betreffende ambtenaar, notaris of beëdigd vertaler gedeponeerd is. Meestal is dat de rechtbank binnen wiens ambtsgebied de ambtenaar of beëdigd vertaler werkt.

Welke Oost-Europese landen zijn lid van het Apostilleverdrag?

Belarus (Wit-Rusland), Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Servië en Montenegro, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

En hoe zit het dan met Poolse documenten?

Polen en Nederland zijn beide lid van de “Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten”. Dat betekent dat zij zich verplichten af te zien van legalisatie voor akten en documenten die betrekking hebben op de Burgerlijke Stand, handelingsbevoegdheid, familierechtelijke status, nationaliteit, woon- of verblijfplaats van natuurlijke personen ongeacht voor welk gebruik zij bestemd zijn en bovendien ook af te zien van legalisatie van alle andere akten en documenten, indien die overgelegd worden voor de voltrekking van een huwelijk of het opmaken van een akte van de Burgerlijke Stand. In de bovengenoemde gevallen is een legalisatie dus niet nodig.